Om oss / Velkommen til Kors på halsen!
Snakk med oss_2. Detalj fra illustrasjonsbilde "snakke"

Illustrasjon

Velkommen til Kors på halsen!

 

Det nasjonale samtaletilbudet Kors på halsen startet opp som en ren telefontjeneste i 1984. Da het vi "Barnas kontakttelefon", som etter hvert ble til "Røde Kors-telefonen for barn og unge". Etter hvert som Internett ble mer og mer tilgjengelig, åpnet det opp for nye måter å kommunisere på.

Eget nettsted i 2005

Som det eneste samtaletilbudet der barn og unge kan snakke om alt, helt anonymt og helt gratis, var det viktig å henge med på denne utviklingen. I 2005 ble korspåhalsen.no utviklet med midler fra Helse og rehabilitering. Nettsiden fikk mail, diskusjonsforum og temasider, etter modell fra vår søstertjeneste, hjelpelinjen BRIS, i Sverige.

Chat i 2011

Etter hvert viste internasjonale studier at nettet i større og større grad var måten barn og unge foretrakk å kommunisere på. Vi søkte derfor midler fra Helse og rehabilitering til å utvikle chat, og fikk god støtte til utvikling av metodikk og teknisk løsning gjennom vårt medlemskap i det internasjonale nettverket Child Helpline International (CHI).

Vi samarbeidet spesielt med BRIS i Sverige og den nederlandske hjelpelinjen Kindertelefoon, som allerede snakket med barna på chat. I oktober 2011 var vi for første gang tilgjengelige på chat, og den er nå en stor og viktig del av Kors på halsen.

Vi ser spesielt to ting nå som chatten har eksistert noen år: Barn og unge føler seg komfortable med å chatte, og vi opplever et større alvor på chat. Det ser ut som om det er lettere å åpne seg og dele de aller vanskeligste tankene, som selvmordstanker, selvskading, overgrep, psykiske problemer, ensomhet, mobbing osv, når man kan skrive.

Nye nettsider i 2014

I 2013 fikk vi støtte fra Telenor til å utvikle nye nettsider. Siden flere og flere bruker mobil og nettbrett til å surfe og kommunisere med andre, ble det aller viktigste å tilpasse nettsiden til disse plattformene. I tillegg var målet å gjøre det enda lettere å ta kontakt med oss, og det håper vi at vi har klart!

En stor takk!

Vi i Kors på halsen har lyst til å gi en stor takk til alle som har hjulpet oss fram til disse nettsidene. Først og fremst til Telenor som har bidratt til at vi i det hele tatt fikk realisere drømmen. Takk også til alle som har bidratt med tekster og innspill, til Anne og Ida-Helene som har tatt mange av bildene og til Maria som satte det hele i gang. Stor takk til Espen som har bygd gull av gråstein, og alle som har bidratt i de tekniske og designmessige kulissene!

Fortell oss hva du mener

Vi er veldig fornøyde med nettsidene våre, og håper du er det samme. Det er viktig for oss hva du synes, så vi setter stor pris på om du gir oss tilbakemelding. Vi tåler både ris & ros, og vil gjerne ha tips og ideer til forbedringer, innhold og tema. Det er spesielt viktig at du sier fra hvis du oppdager noe feil eller har tekniske problemer.

Send oss din tilbakemelding på korspahalsen@redcross.no eller bruk tilbakemeldingsskjemaet vårt.

NB! Du trenger ikke skrive mailadressen din om du gir oss tilbakemelding via skjemaet på nett. Sender du mail, må du huske på at du ikke er helt anonym når du skriver fra din personlige e-post.

Vi håper du trives her hos oss - vi snakkes!

Hilsen Kors på halsen