Om oss / Trygg digital oppvekst

Trygg digital oppvekst

I samarbeid med Medietilsynet, ønsker Kors på halsen å hjelpe barn og unge til å få en tryggere og bedre digital hverdag. Det betyr at Kors på halsen er Norges hjelpelinje for en trygg digital oppvekst, og at du kan kontakte oss om alt du har opplevd når du er på nett.

Nasjonalt samarbeid

Medietilsynet er  nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg og god digital hverdag. Det betyr at Medietilsynet følger med på og samarbeider med de fleste som jobber med det barn og ungdom gjør på nett.

Sammen med Kors på halsen, er Medietilsynet det vi kaller Norges Safer Internet Centre (SIC Norway).

Trygg bruk-nettverket

I tillegg har Medietilsynet et nettverk som består av de fleste organisasjonene i Norge som jobber med dette feltet. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Du kan lese mer om SIC Norway og Trygg bruk-nettverket på Medietilsynets nettsider.