Om oss / Trygg bruk

Trygg bruk

I samarbeid med Medietilsynet Trygg bruk, ønsker Kors på halsen å hjelpe barn og unge til å få en tryggere og bedre digital hverdag. Det betyr at Kors på halsen er Norges Trygg bruk-hjelpelinje, og at du kan kontakte oss om alt du har opplevd når du er på nett.

Nasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg og god digital hverdag. Det betyr at Medietilsynet følger med på og samarbeider med de fleste som jobber med det barn og ungdom gjør på nett.

Sammen med Kors på halsen, er Medietilsynet Trygg bruk det vi kaller Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Dette "Trygg bruk"-senteret har et eget fagråd, som gir råd i oppgavene senteret jobber med. Fagrådet består av representanter fra Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), UNICEF, Forbrukerrådet, Institutt for pedagogikk (UiO), IKT-Norge, Kripos og Senter for IKT i utdanningen.

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet, har Medietilsynet et nettverk som består av de fleste organisasjonene i Norge som jobber med dette feltet. Nettverket omfatter både offentlige og private aktører i tillegg til frivillige organisasjoner.

Les mer om Medietilsynet Trygg bruk her: http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/trygg-bruk/