Om oss / Tilbakemelding etter chat

Tilbakemelding etter chat

 

Vi i Kors på halsen er hele tiden opptatt av å forbedre oss. Derfor får alle som har en chat med Kors på halsen mulighet til å gi tilbakemelding etter samtalen. Vi bruker tilbakemeldingene til å gjøre Kors på halsen bedre på det som er viktig for barn og unge.

Frivillig og anonymt

Det er helt frivillig å svare på spørsmålene og hvis du ikke vil er det helt i orden. Du trenger ikke å svare på alt og du kan velge hvilke spørsmål du vil svare på.

Det er viktig for oss å ivareta din anonymitet. Derfor vil chatten du har hatt bli slettet og vi kan ikke koble svarene du gir til samtalen. Du bør ikke oppgi personlig informasjon i tilbakemeldingene, slik forblir du helt anonym. Les mer om anonymitet i Kors på halsen

Tilbakemeldinger

Vi har fått inn mange tilbakemeldinger fra barn og unge som har chattet med oss, noe vi setter stor pris på! Vi ser at veldig mange er fornøyde med samtalen de hadde. I disse tilbakemeldingene er det flere som skriver at de føler seg hørt og forstått, og at de fikk gode råd fra personen de snakket med.

Vi har også fått tilbakemeldinger fra de som er mindre fornøyde samtalen. Blant annet har vi fått tilbakemeldinger fra barn og unge om at det er for lang ventetid på chat. Vi jobber hele tiden med å kunne svare så mange som mulig, samtidig som vi er veldig opptatt av å gi tid og lytte til hver enkelt som tar kontakt med oss. Vi håper at vi fremover kan bli raskere på å svare alle som tar kontakt.

Andre tilbakemeldinger 

Hvis du har andre innspill eller kommentarer kan du også skrive en generell tilbakemelding. Her kan du få svar via e-post hvis det er noe du lurer på.

Det er viktig for oss hva du synes, og vi setter stor pris på om du gir oss tilbakemelding. Vi tåler både ris og ros, og vil gjerne ha tips og ideer til forbedringer.