Om oss / Statistikk og anonymitet
Hvem er vi? Logo Kors på halsen.

Statistikk og anonymitet

Anonymitet og statistikk

Den viktigste oppgaven til Kors på halsen er å ivareta din anonymitet. Det betyr å sikre at dine personlige opplysninger kun er dine, og at andre ikke kan vite hvem du er. Vi tar derfor ikke vare på noen opplysninger om deg. Det er også grunnen til at vi ønsker at du lager et brukernavn som gjør at ingen kjenner deg igjen, og at vi ikke godkjenner foruminnlegg med personlig informasjon.

Kors på halsen registrerer kun statistikk over samtalene. Statistikken kan ikke kobles til deg. Det gjør vi fordi vi ønsker å kunne fortelle folk hva barna som snakker med Kors på halsen opplever, tenker og føler. Det vi registrerer er det du velger å fortelle oss, og aldri noe annet enn kjønn, alder, fylke og tema.

Har du spørsmål, innspill eller kommentarer, kan du skrive en tilbakemelding

 

Hvorfor er statistikk så viktig?

Kors på halsen ønsker å være din talsperson, fordi det du forteller oss er viktig for deg.

Ved å føre statistikk etter hver samtale, kan vi oppdage hva unge er opptatt av i Norge. Kanskje har vi veldig mange henvendelser om ett tema, eller vi ser at i ett fylke opplever unge mye av det samme. Da kan Kors på halsen snakke til de som kan gjøre endringer, for eksempel helsepersonell eller politikere.

Vi kan også se på utvikling over tid. Har noe forandret seg de siste årene? Har det blitt bedre eller dårligere? Har det kommet noen nye tema? Hvor gamle er de som tar kontakt? Og hvor i landet bor de? Er det noen fylker hvor barna kanskje ikke vet om Kors på halsen?

Dette er noen av spørsmålene Kors på halsen lurer på. Det gjør politikere, helsesøstre, andre i hjelpeapparatet og voksne generelt også.

Så hvis du ser Kors på halsen uttale seg i media, er det fordi vi synes det du forteller i samtalene er viktig. Det er så viktig at vi vil andre voksne skal vite hvordan det er å være ung i Norge i dag.

 

Anonymitet, samarbeidspartnere og IP-adresser

Kors på halsen får hjelp av andre selskaper og systemer til å utvikle tjenestene våre. Edialog24 (chat), og Epinova (nettsider, forum og e-post) er eksempler på dette. De vet heller ikke hvem du er, og oppbevarer ingen personlige opplysninger om deg.

Når din samtale er over med oss, slettes hele innholdet i samtalen. Dette gjelder også  informasjon om din IP-adresse.

En IP-adresse er en kode, eller adresse, som sier noe om hvor PC-en, eller en annen enhet med internett, befinner seg når du kommuniserer med oss. Denne har ikke Kors på halsen tilgang til, og når din samtale er over med oss, er det ikke mulig for noen å se denne informasjonen.