Om oss / Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom

Røde Kors Ungdom jobber for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse. De som er med sier selv: "Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted!"

Hjelper under katastrofer

Røde Kors Ungdom ønsker å rette søkelyset på tragedier og lidelser verden over. Målet er å skape mer solidaritet og bidra til at ungdom engasjerer seg. Når noe skjer, bidrar Røde Kors Ungdom ofte med innsamlingsaksjoner, kampanjer og solidaritetsaksjoner.

Bli med og lær masse!

Når du er aktiv i Røde Kors Ungdom, lærer du mye om organisasjonsarbeid og om humanitære verdier. Du får innsikt i tema som regler i krig, flyktninger og seksuell helse, og et godt innblikk i hvordan organisasjonen hver eneste dag jobber for å hjelpe mennesker over hele verden. Du lærer å sette i gang og drive aktiviteter, å kommunisere og samarbeide med andre, en erfaring som kan komme godt med senere i livet.

Medlemsskap

Om du blir medlem får du Røde Kors-magasinet i posten 4 ganger i året og sjansen til å være med på mange spennende aktiviteter!

Medlemskap i Røde Kors koster 300 kroner i året, 150 kroner for deg mellom 13 og 25 år, og 60 kroner for alle opp til 12 år. Et familiemedlemskap koster 600 kroner, så snakk med mor, far, søster og bror, for her kan det være penger å spare!

Les mer om hva Røde Kors Ungdom gjør på rodekorsungdom.no