Om oss / Hva vil vi?
Hva vil vi? Trafikkskilt, voksen følger barn.

Hva vil vi?

Det står i FNs barnerettigheter at alle barn har rett til å bli hørt og si sin mening om det som har med dem å gjøre. Vi i Kors på halsen synes dette er kjempeviktig, og vil gjerne høre på dere og jobbe mot at Kors på halsen blir mest mulig slik dere mener er best. I tillegg vil vi at andre voksne skal høre på barns meninger, og ta hensyn til det de sier.

Vår plan

Vi har en plan for hvordan vi skal jobbe. Her står det blant annet at:

1. Vi vil at barn og unge i Norge skal vite om oss. Det skal vi få til ved at...

...andre som jobber i Røde Kors forteller om oss.
...vi er med på arrangementer og drar rundt i landet.
...vi lager reklame for barn og unge opp til 18 år, så flere får med seg at vi finnes.
...andre voksne som jobber med barn får vite om oss og kan fortelle om oss.


2. Vi vil at dere skal stole på oss, og at alle som jobber i Kors på halsen skal forstå hvordan barnas verden er, og vet hvordan man snakker med barn og unge. Det skal vi få til ved at...

...vi holder åpent 7 dager i uka, og lærer av å snakke med dere.
...vi lærer opp de frivillige som skal snakke på telefon, mail og chat.
...de som jobber her kan ulike ting og kan lære av hverandre.
...vi lærer mer om barns bruk av internett og mobil fra Medietilsynet (Trygg Bruk).

3. Vi vil tale barns sak i samfunnet. Det skal vi få til ved å...

...skrive om det vi har lært av dere, og gi det ut (for eksempel årsrapport og artikler).
...snakke og samarbeide med andre som har med barn å gjøre.
...være synlige i medier for barn (og voksne).

4. Vi vil finne ut mer om hva barn og unge trenger, så vi kan bli bedre. Det skal vi få til ved at...

...vi spør barn og unge om hva de trenger.
...vi spør folk som jobber med barn og unge.
...vi har et eget barne- og ungdomsråd (Ekspertpanelet).