Om oss / Frivillig i Kors på halsen

Frivillig i Kors på halsen

De frivillige medarbeiderne er Kors på halsens bærebjelker.

 

Som frivillig bidrar du med å lytte og gi støtte til barn og unge gjennom telefon, chat og ved å svare på mailer. Den frivillige innsatsen er helt avgjørende for at barn og unge i hele landet skal få en litt bedre hverdag. Det at tjenesten er anonym og taushetsbelagt gjør at barna kan føle seg trygge når de deler tanker og følelser som de kanskje ikke har pratet med noen om tidligere. Din innsats kommer til å bety mye for mange barn og unge.

 

Rundt 300 frivillige er knyttet til Kors på halsen. Alderen spenner fra 22 år til langt opp i pensjonsalder. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men man gjennomgår en obligatorisk opplæring i form av grunnkurs og opplæringsvakter. Som frivillig forplikter man seg til to vakter per måned etter fast turnus. Det finnes også mange muligheter for utvikling gjennom kurs og ytterligere ansvarsoppgaver. Våre frivillige framhever godt samhold og meningsfylte oppgaver som det mest positive med å være i Kors på halsen.

Kriterier for å bli frivillig

  • Være minimum 22 år
  • Kunne delta i aktiviteten fra våre kontorer i sentrum av Oslo eller Bergen
  • Ta minimum 2 vakter à 3,5 rimer per måned + én helgevakt per halvår
  • Gjennomføre nødvendig opplæring, totalt ca. 13 timer
  • Være aktiv i minimum ett år fremover
  • Fremvise begrenset politiattest
  • Overholde etikk- og taushetserklæring

 

 

Vi trenger stadig nye frivillige, så om dette høres spennende ut, les mer og meld deg som frivillig på rodekors.no .

  

FRIVILLIG INNSATS – GODT FOR HJERTET!