Om oss / Frivillig i Kors på halsen
Frivillighet i Kors på halsen

Frivillig i Kors på halsen

De frivillige medarbeiderne er Kors på halsens bærebjelker.

 

Som frivillig bidrar du med å lytte og gi støtte til barn og unge gjennom telefon, chat og ved å svare på mailer. Den frivillige innsatsen er helt avgjørende for at barn og unge i hele landet skal få en litt bedre hverdag. Det at tjenesten er anonym og taushetsbelagt gjør at barna kan føle seg trygge når de deler tanker og følelser som de kanskje ikke har pratet med noen om tidligere. Din innsats kommer til å bety mye for mange barn og unge.

 

Rundt 250 frivillige er knyttet til Kors på halsen. Alderen spenner fra 22 år til langt opp i pensjonsalder. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men man gjennomgår en obligatorisk opplæring i form av grunnkurs og opplæringsvakter. Som frivillig forplikter man seg til to vakter per måned etter fast turnus. Det finnes også mange muligheter for utvikling gjennom kurs og ytterligere ansvarsoppgaver. Våre frivillige framhever godt samhold og meningsfylte oppgaver som det mest positive med å være i Kors på halsen.

Kriterier for å bli frivillig

  • er minst 22 år

  • kan delta på grunnkurs (2 x 7 timer) i samtalemetodikk

  • mulighet for å komme på vakter i Oslo sentrum

  • begrenset politiattest uten merknader

  • kan ta minimum 2 vakter à 3,5 timer per måned

  • kan være frivillig i minst ett år 

 

Vi trenger stadig nye frivillige, så om dette høres spennende ut, les mer og meld deg som frivillig på rodekors.no . Du velger Oslo Røde Kors som lokalforening.

  

FRIVILLIG INNSATS – GODT FOR HJERTET!