Forum / Vold og overgrep

Vold og overgrep

Vold handler om ydmykelser, krenkelser, trusler, mishandling, overgrep eller tvang. Det er viktig å få hjelp eller hjelpe andre som opplever dette. Begynn gjerne her!

1 2 3 4 5   >