Forum / Diskriminering

Diskriminering

Verden blir mindre og mindre, og Norge har for lengst blitt et flerkulturelt samfunn. Hvordan kan vi inkludere alle?

1 2