ForumSex og seksualitet / Sex i gråsone og medisinsk arbeid
  • Sex i gråsone og medisinsk arbeid

    Startet av Chrill  3 måneder siden

    Jeg kom i kontakt med en mann på nettet i forrige uke, og vi hadde sex. Det er alltid en form for motvillighet fra min side når slike ting skjer, og det var det denne gangen også. I frykt for miskommunikasjon har jeg avstått fra mye medisinsk etterbehandling, men denne gangen tok jeg sjansen fordi han fikk utløsning i meg uten at vi hadde beskyttelse. Det har skjedd før, men jeg har vel blitt litt redd med økende kunnskap om mulige farer (kjenner en som fikk HIV nylig blant annet). Så jeg ba om akutt behandling, og jeg ble videre henvist til voldsmottaket. De hadde oppfattet det som voldtekt, men jeg anså det ikke som det. Anmeldelse blir det ikke noe av, men hele prosessen gjorde meg kvalm, og jeg føler fortsatt at de prøver å overtale meg til å anmelde noe jeg selv ikke anser som voldtekt, fordi de tenker jeg kun er redd. Jeg har gjort en tabbe i å inkludere motparten i behandlingen, fordi han ba meg si ifra hvis noe skjedde. Jeg sa at jeg friket ut av sporsikring, men at jeg ikke skulle anmelde fordi jeg ikke anså det som behøvelig, men han naturligvis reagerte med sinne og å blokkere meg. Jeg er redd jeg nå får et rykte på meg for å ødelegge for andre, anmelde på falskt grunnlag eller fordi jeg føler meg brukt. For jeg føler meg brukt, men det er i en gråsone som ikke gir anlegg for en politianmeldelse. Og, jeg vil ikke sitte igjen med vissheten om at noen lever i panikk eller at jeg får et rykte på meg som er usant.