ForumKroppen min / Hva er kvalitetskontroll:
 • Hva er kvalitetskontroll:

  Startet av JockVog  10 måneder siden

  Kvalitetskontroll er prosess der standardisering av tilgjengeligheten, påliteligheten, vedlikeholdbarheten og produserbarheten til et produkt eller en tjeneste er sikret.

  Kvalitetskontroll som en prosess må ta hensyn til planleggings-, kontroll- og forbedringsstadiene. Kvalitet, i denne forstand, refererer ikke bare til et produkts holdbarhet eller tilfredshet i en tjeneste, men innebærer også å oppfylle standardene for økonomisk lønnsomhet, kommersiell vekst og teknisk sikkerhet definert av selskapets ledelse.

  Kvalitetskontroll er verktøy og mekanismer som involverer inspeksjon, kontroll, garanti, styring og levering av produkter og tjenester. De kvalitetsstyring planlegge denne prosessen med tanke på følgende aspekter:

  Økonomisk: effektiv ressursbruk.
  Kommersielt: opprettholde konkurransekraft i forhold til kvalitet og pris.
  Teknisk: effektivitet og sikkerhet i prosesser.