Brukeravtale

Brukeravtalen styrer hvem som kan bruke tjenestene til Kors på halsen (forum og mail) og hvordan man skal bruke dem.

Sett deg godt inn i avtalen før du registrerer deg som bruker.

 

BRUKERAVTALE

Denne avtalen fastsetter vilkårene for bruk av tjenestene (mail og forum) på nettstedet korspahalsen.no. Kors på halsen (Røde Kors' samtaletilbud for barn og unge) og Norges Røde Kors har utviklet denne tjenesten.

Tjenestene (mail og forum) er åpne for alle opp til 18 år, som aksepterer vilkårene i avtalen.

 

1. BRUKERNAVN OG PASSORD

For å kunne ta i bruk mail og forum, må brukeren være under 18 år og registrere seg med et brukernavn og passord. Registrering skjer ved å klikke på "Lag ny bruker". Brukeren kan fritt velge brukernavn og passord blant de brukernavn som ikke tidligere er registrert hos korspahalsen.no.

Brukernavnet skal ikke være det samme som personlig navn og helst ikke det samme som du bruker på andre nettsteder/sosiale medier. Passordet må være minst 7 tegn, og må inneholde minst en stor bokstav og ett tall. Hvis du ønsker generert nytt passord (i tilfelle passordet blir glemt), må e-post også registreres. Ingen kan se denne e-posten, og du er fortsatt helt anonym.

Passordet behandles konfidensielt. Hvis brukeren har grunn til å tro at passordet kan ha blitt kjent for andre, bør brukeren umiddelbart endre brukernavn/passord og eventuelt registrere seg med et nytt brukernavn. Ta kontakt med webadministrator på e-post korspahalsen(aa)redcross.no ved spørsmål angående dette.

 

2. BRUK AV TJENESTENE

Brukeren plikter å benytte tjenestene i overensstemmelse med vilkårene som gjelder for den aktuelle tjeneste, herunder for alt materiale han/hun mottar, lagrer, sender eller på annen måte gjør tilgjengelig gjennom korspahalsen.no.

Brukeren må ikke gjøre tilgjengelig informasjon som er i strid med denne avtale eller norsk lov, herunder at informasjonen ikke må være ærekrenkende, ha ulovlig eller pornografisk innhold eller annen støtende fremferd. Brukerne skal avstå fra å formidle informasjon som er egnet til å identifisere en selv eller andre brukere.

Informasjon som er undergitt opphavsrett eller som er beskyttet på annet grunnlag må ikke gjøres tilgjengelig uten samtykke fra rettighetshaveren og/eller med hjemmel i lov.

 

3. KORSPAHALSEN.NO SITT ANSVAR

korspahalsen.no fraskriver seg ethvert ansvar for brukerens eller andres bruk av tjenesten og informasjon som brukeren eller andre registrerer, mottar, lagrer, sender ut eller på annen måte gjør tilgjengelig og som strider mot norsk og internasjonal lovgivning Norge er forpliktet av.

korspahalsen.no fraskriver seg ethvert ansvar for uautorisert tilgang til, tap og/eller ødeleggelser av data og/eller av informasjonsflyt forårsaket ved brukerens eller tredjemanns handlinger og/eller unnlatelser, eller som følge av driftsmessige forstyrrelser.

korspahalsen.no forbeholder seg retten til å fjerne eller endre informasjon som man har blitt kjent med, og som etter korspahalsen.no vurdering er i strid med norsk lov eller denne brukeravtalen, eller som kan gi grunnlag for ansvar for, eller kritikk mot korspahalsen.no.