Temasider /  Vold og overgrep / Vold og overgrep
Dekorbilde grønn strek

Vold og overgrep

Vold har mange uttrykk og omfatter fysiske (kroppslig), psykiske (følelsesmessig), seksuelle og materielle overgrep mot en person.


Personen som utøver vold eller overgrep kan både være en nær person, som familie eller kjæreste. Det kan også være en du bare kjenner litt eller en helt fremmed.

Krenkelse

Å bli utsatt for vold eller overgrep oppleves som en krenkelse. Forholdet mellom personene vil ha stor betydning for hvordan det oppleves. Å bli utsatt for vold eller et overgrep fra en nærstående person kan ofte oppleves som mer smertefullt fordi voldsutøveren er en person en i utgangspunktet har tillit til.

Å bli utsatt for vold av en i familien

Det hender at foreldre eller andre i familien er voldelige, både fysisk og psykisk. Det er ikke lov i Norge, selv om det er i familien. Kanskje har den som gjør vondt truet med store konsekvenser dersom det blir sagt videre. Det kan for eksempel være man blir redd for å miste familien sin hvis andre får vite om hva som skjer.

Det er vanskelig å fortelle andre at noen i din familie gjør deg noe vondt. Det er likevel viktig å si i fra, slik at personen slutter å skade deg eller andre i familien.

Konsekvenser

Vold og overgrep kan gi redusert livskvalitet, dårlig selvfølelse og psykiske problemer. Noen ganger kan de også føre til selvmordsforsøk og selvmord. Derfor er det viktig å snakke med noen hvis du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en voldshandling.

Kriminell handling

Vold og overgrep er alvorlige kriminelle handlinger som er et angrep på grunnleggende menneskerettigheter. En kriminell handling betyr at det er ulovlig i følge norsk eller internasjonal lov, som for eksempel Barnekonvensjonen. Det er altså ulovlig å utøve vold eller overgrep i Norge, uansett om det er på barn eller voksne. Slike kriminelle handlinger blir straffet med fengselsstraff.

Hvordan få hjelp?

Å snakke med en voksen person som du har tillit til, er viktig for at du som ung ikke skal stå alene i situasjonen. Det kan være foreldre, annen familie, helsesøster, lærer, sosiallærer, rådgiver eller egentlig hvem som helst, så lenge du stoler på denne personen.

Kors på halsen er tilstede for deg på telefon (800 333 21), mail og chat dersom du vil snakke med en voksen helt anonymt. Det kan være vanskelig å snakke om det som har skjedd, og de frivillige i Kors på halsen kan hjelpe deg til å sette ord på opplevelsen og følelsene du har.

Alarmtelefonen er barn og unges nødtelefon, og du kan ringe 116 111 dersom du opplever vold, overgrep eller misbruk.

Vanskelige ord:

  • Voldsutøver – den personen som er overgriper eller som gjør handlingen mot andre
  • Livskvalitet – det å ha det godt.
  • Krenkelse – det å tvinge noen til å bli med på eller la seg utsette for handlinger en ikke vil