Temasider /  På nett og mobil / FAKTA: Trygg bruk-hjelpelinje
Dekorbilde grønn strek

FAKTA: Trygg bruk-hjelpelinje

Kors på halsen er Norges "Trygg bruk-hjelpelinje". Hos oss kan dere snakke med noen om alt det som skjer på nett.


 

I samarbeid med Medietilsynet Trygg bruk, ønsker Kors på halsen å hjelpe barn og unge til å få en tryggere og bedre digital hverdag. Det betyr at du kan snakke med oss om alt du har opplevd eller lurer på når du er på nett.

Nasjonalt samarbeid

Medietilsynet Trygg bruk er nasjonal koordinator i arbeidet for at barn og unge skal ha en trygg og god digital hverdag. Det betyr at Medietilsynet følger med på og samarbeider med de aller fleste som jobber med det barn og unge gjør på nett.

Sammen med Kors på halsen, er Medietilsynet Trygg bruk det vi kaller Norges Safer Internet Centre (SIC Norway). Dette "Trygg bruk"-senteret har et eget fagråd, som gir råd i oppgavene senteret jobber med. Fagrådet består av Medietilsynet, Kors på halsen, Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Kripos og UNICEF.

Trygg bruk-nettverket

I tillegg til fagrådet, har Medietilsynet et nettverk som består av de fleste i Norge som jobber med barn og Internett, det vil si både offentlige og private bedrifter og aktører, og mange humanitære organisasjoner. Alle som sitter i dette nettverket, møtes flere ganger i året for å diskutere forskjellige problemstillinger, og samarbeide for å gjøre barn og unge mest mulig trygge på nett.

Les mer om Medietilsynet Trygg bruk her: http://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/trygg-bruk/