Temasider /  Trygg på nett / Tips til foreldre om nettvett
Dekorbilde grønn strek

Tips til foreldre om nettvett

Bli en tryggere nettlos for barna (tips til foreldre og lærere).


  1. Tilegn deg nyttig kunnskap om sosiale medier. Sett deg selv i stand til å være en god veileder og støttespiller når barnet ditt skal på nett slik at du vet om aldersgrenser, brukertrygghet, personvern osv. Da kan du hjelpe barna å bruke internett og sosiale tjenester på en trygg og god måte.

  2. Snakk med barna. Hvorfor ønsker de å bruke sosiale medier og hvilke tanker har de rundt egen bruk? Hva er bra? Hva er dumt? Hvor mye tid synes de selv det er greit å bruke på dette?

  3. Du er like mye barnets foresatte i den digitale verden som i den fysiske. Tenk over hvilken rolle har du i barnets digitale hverdag og hvilke grenser du skal sette. Dette fordrer at du også tar del i barnets virtuelle og digitale hverdag og involverer deg. Det skaper trygghet for barnet om du bestemmer hvilke rom det er ok å leke i, hvem de kan invitere med seg hjem og hva de får lov til å servere. Slik skal det også oppleves trygt for barnet i den digitale verden med deg som veileder.

  4. Spør barnet hvordan det har hatt det på nett i dag! Foreldre bør snakke med barna om sosiale medier og nettbruk i hverdagen på samme måte som vi spør om hvordan skoledagen har vært. Gjør dette til en vane, så er dere klare dersom en vanskelig situasjon skulle oppstå.

  5. Du er ditt barns digitale rollemodell og forbilde. Lær deg selv god takt og tone på nett. Spør før du legger ut bilder/filmer, tagger eller kommenterer barnet ditt og andre på nettet. Dette vil barna legge merke til og lære av.