Temasider /  Psykisk helse / Selvskading
Dekorbilde grønn strek

Selvskading

Noen ganger kan følelsene og virkeligheten bli så vanskelig at man velger å skade seg selv.


Det finnes bedre måter å håndtere det som er vanskelig og vondt på enn å selvskade. For dem som har begynt å skade seg selv finnes det effektive metoder for å slutte, men ofte kan man trenge hjelp for å gjøre dette. Første steg er å fortelle det til noen, som en voksen nær deg, helsesøster på skolen eller legen din.

Hva er selvskading?

Selvskading er et begrep som brukes om det å skade seg selv med vilje. Selvskading kan innebære flere ting, men det vanligste er å kutte, stikke eller brenne seg i huden eller ta større mengder medisiner eller narkotika for å skade seg selv.

Hvem selvskader?

Selvskading er forholdsvis vanlig, og en norsk undersøkelse viste at mellom 10-15% av ungdomsskole-elver har selvskadet en eller flere ganger, men det forekommer også blant voksne. Samme undersøkelse viser at det er flere jenter enn gutter som selvskader, men at selvskading også er vanlig blant gutter. Det er ikke slik at de som selvskader alltid kutter seg på håndleddene, de fleste har et behov for å skjule det og finner andre måter å skade seg på.

Hvorfor skader noen seg selv?

De som i undersøkelser svarer at de selvskader oppgir oftest grunner som "å slippe unna en uutholdelig følelse", "ønske om å dø" eller "å straffe meg selv". Andre sier at de gjør dette helt impulsivt, altså som om en handling som bare kommer uten at de klarer å stoppe det.

Hjelp til å slutte

Første skritt til å få hjelp er å snakke med en helsesøster eller en lege. Alle skoler har en helsesøster som du kan treffe til faste tider, og som kan treffes på helsestasjoner som er åpne på ettermiddag og kveld.

Du kan også snakke med fastlegen din om dette. Hvis du ikke vet hvem fastlegen din er, kan du ringe HELFO på 810 59 500. Hvis du trenger akutt hjelp (for eksempel at du har kuttet deg for dypt) kan du ringe 113 eller legevakt eller selv møte opp på legevakten (du trenger ikke avtale time).

Neste skritt hvis du er ungdom er å få en henvisning til psykisk helsevern for barn og unge, det som kalles BUP. En henvisning er et brev til BUP der helsesøster/lege skriver om dine problemer og hva du trenger hjelp til. På BUP jobber psykologer og leger som vil gi deg hjelp.

Om du mistenker at noen skader seg selv

Det er ikke så lett å vite hva man skal gjøre om man mistenker at noen skader seg selv. Det viktigste er alltid å snakke om det. Ta kontakt med den det gjelder. Du kan for eksempel si at du har lest at dette er vanlig og at det finnes god hjelp. Videre kan du råde den det gjelder å ta kontakt med helsesøster eller lege, som nevnt over, er det akutt ring 113.

Informasjonen er hentet fra www.selvskading.info og for mer info kan du se deres nettside. Denne nettsiden er driftet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging ved Universitetet i Oslo.

For noen å snakke med:

  • Kors på halsen er anonymt og du kan ringe gratis (800 333 21), chatte eller skrive til en voksen

  • Kirkens SOS: Telefon 815 33 300 og nett  hele døgnet

  • Mental helse: Telefon 116 123 og nett hele døgnet.