Temasider /  På nett og mobil / Rød Knapp – tips.kripos.no
Dekorbilde grønn strek

Rød Knapp – tips.kripos.no

"Rød knapp" er en alarmknapp man kan klikke på for å gi tips om utnyttelse og kriminalitet mot barn på nett.


Med den røde alarmknappen vil Kripos (Kriminalpolitisentralen) vise at politiet er tilstede og beskytter folk – også i den virtuelle verden.

Internett – en ressurs og en "felle"

Internett en viktig ressurs og et sosialt møtested for barn og ungdom. Men nettet er også mer og mer brukt som en arena for kriminelle handlinger. Barn og unge kan bli utsatt for grooming (bearbeiding/tillitsbygging) og seksuelle overgrep etter nettmøter.

Det var en viktig grunn til at Kripos lagde sin alarmknapp og døgnåpne tipstjeneste på nett. "Rød knapp" er altså en del av politiets arbeid for å gjøre Internett til et tryggere sted å være for barn og ungdom.

Tips KRIPOS

Ved å klikke på den røde knappen som det står "POLITI" på, kommer du til Kripos sin informasjonsside tips.kripos.no. Der kan du på en enkel måte finne informasjon om hva nettsiden kan brukes til. Du kan også tipse om ulovlige nettsider, uønsket atferd og krenkelser på nett, eller seksuelle overgrep som er skjedd etter nettmøter.