Temasider /  Rusmidler / Risiko ved alkohol
Dekorbilde grønn strek

Risiko ved alkohol

Det er lett å havne i risikofylte situasjoner når du drikker mye alkohol. Alkohol påvirker nemlig det meste i kroppen.


Alkohol påvirker alt fra reaksjons- og koordinasjonsevne, hukommelse og balanse og flere indre organer. Da er det lett å havne i farlige situasjoner.

Når du eller de rundt deg drikker alkohol kan du havne i farlige situasjoner. Ved å passe på at du ikke drikker for mye slik at du mister kontroll, kan du lettere beskytte deg selv og andre fra å komme opp i vanskelige situasjoner og bråk.

Her er noen risikosituasjoner du kan komme opp hvis du drikker.

  • Promillekjøring

Å kjøre bil, moped eller motorsykkel når du har drukket, og er påvirket av alkohol, er forbudt. Du utsetter andre og deg selv for stor risiko og fare. Du vil også være i fare hvis du sitter på med noen som har drukket. Å velge å la være å sitte på med noen som har drukket kan være en måte å beskytte både deg selv og den som vil kjøre.

Mange ulykker skjer på grunn av promillekjøring. I følge Statistisk Sentralbyrå er det mye høyere risiko for ulykker for sjåfører under 20 år, sammenlignet med eldre og mer erfarne sjåfører. Ofte er de største skadene på passasjer. Tenk på det hvis du kommer i en situasjon hvor du enten selv tenker på å kjøre eller du skal sitte på med noen. Forsikring av bil og skader på personer blir ikke dekket ved kjøring med promille. Det betyr at man må betale for skader selv.

  • Drukning

Om sommeren kan det være fristende å ta seg en dukkert på vei hjem fra fest. Da må du huske at sjansen for drukning er mye større hvis du er beruset eller er i bakrus. Selv om du bare tar en liten svømmetur tar du risiko og kan være i fare.

Når du er full er din evne til å tenke klart og fornuftig mye dårligere enn når du ikke har drukket. Kroppen vil også raskere bli kald når du har drukket. Vanlig kroppstemperatur er normalt 37 grader og vannet kan kanskje være mellom 20-25 grader. Kroppen blir derfor raskt nedkjølt og med alkohol i blodet går det enda raskere enn om du hadde vært edru. Blir kroppstemperaturen for lav kan du miste bevisstheten og da er sjansen stor for å drukne.

  • Vold

Både jenter og gutter er mer utsatt for vold og overgrep hvis de har drukket alkohol. Det aller meste av volden i Norge skjer i fylla. Hvert år dør 400 personer av årsaker som er direkte knyttet til alkohol.

Antall ulykker og voldsepisoder som skyldes alkoholbruk er det mye mer av, men det finnes ikke god statistikk på det. Gutter er mer utsatt for umotivert vold enn jenter og har større risiko for selv å havne i slåsskamp når de er alkoholpåvirket. Det finnes flere eksempler der «vanlige gutter» har havnet i slagsmål.

Mange voldtekter skjer i fylla. Ofte er offeret full og overgriperen utnytter situasjonen når du ikke har kontroll. Overgriperen kan også være beruset og kan være en du kjenner litt til som mister dømmekraften fordi hjernen er bedøvet.