Temasider /  Religion og livssyn / Religion og livssyn
Dekorbilde grønn strek

Religion og livssyn

Så lenge det har vandret mennesker rundt på jordens overflate, har man trodd på at det finnes noe mer mellom himmel og jord.


Menneskene skaper religionene og ikke omvendt, sa en gang den tyske forfatteren, økonomen og filosofen Karl Marx. Det er ikke sikkert alle er enige i det.

Men én ting er sikkert. Så lenge det har vandret mennesker rundt på jordens overflate, har man trodd på at det finnes noe mer mellom himmel og jord. Det kan være troen på mange guder eller én eneste Gud. Det kan være troen på naturen, på menneskets fornuft, på vitenskap, moral, etikk, på ondskap eller det gode i mennesket.

Hva er religion?

Noen mennesker har en religion som utgangspunkt for hvordan de lever livet sitt. De tror på en eller flere guder, eller at det fins noe mer og større i verden som vi ikke kan forstå. Andre tror ikke på noe "overnaturlig", men stoler på at konkrete erfaringer og vitenskap kan forklare verden...

En religion samler mennesker i et felles verdisyn, og inneholder regler for hvordan vi skal leve livene våre. I tillegg er det ofte troen på noe overnaturlig og hellig.

Det finnes ingen tall på hvor mange religioner som finnes, men det er likevel vanlig å dele verdens religioner inn i fem grupper, som igjen kan deles inn i mange undergrupper:

  • Buddhisme

  • Hinduisme

  • Islam

  • Jødedom

  • Kristendom

 

Livssyn

Livssyn kan forstås som det et menneske tror på i livet. Det er hvordan vi oppfatter virkeligheten, hva vi mener er rett og galt, og hvordan vi tenker at vi bør leve sammen i verden.

Forskjellige mennesker oppfatter virkeligheten forskjellig, og våre tanker om hva som er rett og galt er også individuelle. Våre livssyn er formet av hvor vi er født og bor, hvordan vi har det, hva vi opplever til daglig og hvem vi er sammen med og samhandler med.

Statskirke i Norge

I Norge har vi en statskirke. Det betyr at det står i grunnloven vår at kristendom skal være statens offentlige religion. Men ordningen med statskirke betyr ikke at alle i Norge må være kristne. På skolen lærer du om de forskjellige religionene, men ingen kan tvinge deg til å praktisere religion eller gjøre noe som strider mot din religiøse overbevisning.

Tro hva du vil

Hva du tenker og hvordan du bør leve er noe du må finne ut selv, Du har rett til å tro på hva du vil, akkurat som du også ha rett til ikke å tro. Dette kalles religionsfrihet, og både Norges grunnlov og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter beskytter alles rett til fritt å velge religion selv.

Mange viderefører den troen som har vært vanlig hjemme. Mens andre igjen velger noe helt annet. Ingenting er feil. Religion er en personlig sak, og du har krav på å bli respektert for ditt valg – uansett om det er å tro eller ikke å tro.

Røde Kors hjelper alle – uansett!

Ulike livssyn er noe som har bidratt til konflikt mellom ulike grupper mennesker i de fleste samfunn. For Røde Kors og Røde Halvmåne (som Røde Kors heter i muslimske land) spiller det ingen rolle hva som er utgangspunktet for en krig (væpnet konflikt). Røde Kors er helt nøytral, uavhengig og upartisk.

Det betyr at Røde Kors aldri velger side i en slik konflikt, men hjelper ofrene uansett hva de tror på, hvor de står politisk og hvor de bor. Alle som er skadet eller lider nød skal få hjelp, mat, medisin og beskyttelse av Røde Kors

Ta diskusjonen i forum!

Er det religionsfrihet alle steder i verden? Klarer vi å godta at vi mennesker er ulike og har forskjellige livssyn? Diskuter med andre i forum.