Temasider /  Eksterne lenker / Redd Barna om vold
Dekorbilde grønn strek

Redd Barna om vold

Vold og seksuelle overgrep skjer i hjemmet, på skolen, der barn jobber og bor. Disse barna har rett på hjelp og beskyttelse.


Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral. Organisasjonen kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Også i Norge!

I følge Redd Barna er vold mot barn og unge et stort problem, som ofte ikke snakkes om fordi det er så vanskelig. Det er hardt når noen du egentlig skulle stolt på, skader deg.

Les mer hos Redd Barna.