Temasider /  Kropp og helse / Psykisk helse
Dekorbilde grønn strek

Copyright: korspahalsen.no

Psykisk helse

Psykisk (følelsesmessig) helse handler om hvordan du har det, og hvilke tanker og følelser du har inni deg.


Psykisk (følelsesmessig) helse er noe alle har. Det handler om tankene og følelsene dine, og om hvordan du egentlig har det.

Når alt føles vondt og vanskelig

Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig, eller du er urolig og rastløs. Du kan for eksempel i perioder bli ekstra trist, deprimert eller aggressiv. Eller du kan bli veldig glad og oppstemt. Men først når problemene føles veldig store og tunge, de varer over flere uker eller måneder, og du ikke klarer eller orker å gjøre det du pleier, kaller vi det en psykisk lidelse.

Opp og ned

Livet går opp og ned, og de fleste klarer selv å komme seg ut av situasjoner hvor de sliter med vonde følelser og tanker. Det kan gå over av seg selv om problemet løses. Eller det kan hjelpe å tegne, skrive dagbok eller snakke med noen, slik at det vonde kommer i bakgrunnen og du igjen klarer å se de gode tingene ved livet.

Når alt blir tungt

Men av og til kan man ha det så vondt at man ikke klarer å løse problemene selv. Det kalles et psykisk problem hvis tanker og følelser hindrer en i å gjøre de tingene man vanligvis må eller vil gjøre. Hvis disse problemene varer over lengre tid, og du for eksempel slutter å gå på trening, være sammen med venner, eller ikke møter opp på skolen, kan det hende at du trenger hjelp.

Kroppen sier fra

Også kroppen kan si fra når du ikke har det bra psykisk. Noen ganger kan du for eksempel ha vondt i magen, være stiv i nakken, bli svimmel, ha vondt i hodet eller oppleve at hjertet banker ekstra fort uten at du har anstrengt deg så veldig. Da kan det være følelsene og tankene du sliter med som er grunnen til reaksjonene du kjenner i kroppen.

Hvorfor blir man psykisk syk?

Det er forskjellige grunner til at noen blir psykisk syke. Noen ganger kan det være en krise som utløser det. Det vil si smertefulle og vanskelige ting du opplever, hvor du ikke klarer å kvitte seg med de vonde følelsene alene. Andre psykiske sykdommer kan være en kombinasjon av arv og miljø. Det vil si at man kan ha arvet en psykisk lidelse som en eller flere i familien har hatt. Da trenger det ikke være en spesiell situasjon som utløser sykdommen. Miljø kan bety at man har vokst opp under vanskelige forhold, for eksempel i familien, nabolaget, vennekretser og så videre.

Mange opplever psykiske problemer

Omtrent halvparten av oss opplever psykiske problemer i løpet av livet. Det er ingenting å skamme seg over, uansett om det gjelder deg selv, noen i familien eller andre du kjenner. Og det er mulig å bli frisk.

Ofte kan kunnskap gjøre det lettere å forstå hva som skjer når noen blir psykisk syke. Det er viktig at alle barn og ungdom vet at de kan få støtte og hjelp til å takle det de erfarer og opplever.

Viktig å søke hjelp

Mange ganger hjelper det bare å snakke med dine nærmeste om det du sliter med. Andre ganger kan det hende at du trenger profesjonell hjelp. Uansett hva som er grunnen er det viktig å få hjelp og behandling fra fagpersoner når man sliter med alvorlige psykiske problemer. Det er også viktig med støtte, forståelse og omtanke fra venner og familie.

Ikke så lett å se utenpå

Det er ikke alltid man kan se på en person at de sliter. Så selv om det kan være vanskelig å si fra og sette ord på det du føler, er det lurt å gjøre det. Mange opplever det som en lettelse når de får dele tankene sine med noen de stoler på.