Temasider /  Korona / Oppdatert informasjon om Korona situasjonen
Dekorbilde grønn strek

Oppdatert informasjon om Korona situasjonen

Lurer du på hvilke smittevernregler som gjelder nå? Er du usikker på hva du skal gjøre hvis du har symptomer? Hva er r-tall?


Informasjon knyttet til korona situasjonen oppdateres kontinuerlig, derfor er du lurt å bruke kilder som både er trygge og gir oppdatert informasjon.

Her har vi samlet lenker til sider hvor du vil finne god, trygg og oppdatert informasjon

Helsenorge: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Folkehelseinstitututet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Ung.no: https://www.ung.no/korona