Temasider /  Mobbing / Mobbing
Dekorbilde grønn strek

Mobbing

Mobbing skjer når en eller flere personer, flere ganger og over en lengre tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot noen.


Mobbing skjer når en eller flere personer, flere ganger og over en lengre tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot noen som har vanskelig for å forsvare seg. Mer vennskapelig erting pleier ikke å regnes som mobbing. Det er heller ikke mobbing når to personer som er fysisk eller psykisk omtrent like sterke, slåss eller krangler.

Direkte og skjult mobbing

En type mobbing foregår direkte: baksnakking, ekle kommentarer, hånlatter, knuffing, slag og spark eller ubehagelige mailer, meldinger eller kommentarer på nett.

En annen type mobbing er skjult. Da holder man mobbeofferet utenfor fellesskapet, man overser ham eller henne, eller man sprer falske rykter om personen.

Store konsekvenser

Å bli utsatt for langvarig mobbing kan føre til dårlig selvfølelse, ensomhet, psykiske lidelser, sykdom og i verste fall et ønske om å ikke leve lenger. Les mer under temaet psykisk helse.

Flest gutter mobber

Det er langt flere gutter enn jenter som mobber, og mange jenter blir hovedsakelig mobbet av gutter. Det viser seg også at det er litt flere gutter som er mobbeofre.

Jentene mobber i det skjulte

Selv om direkte mobbing er et større problem blant gutter, foregår det likevel en hel del mobbing blant jenter. Mobbing mellom jenter inneholder sjeldnere fysisk vold enn når guttene mobber. Derfor kan jentenes mobbing være vanskeligere å oppdage. Jenter bruker i stor grad skjulte og mer utspekulerte metoder som baksnakking, utestengning fra kameratflokken og manipulasjon av vennskapsforhold som for eksempel å ta bestevenninnen fra noen.

Digital mobbing

Mange opplever å få spredt rykter eller bilder, få stygge kommentarer eller å bli utestengt i sosiale medier eller på andre måter bli mobbet på nett. Les mer

Snakk med Kors på halsen

Opplever du eller en venn mobbing? Ring eller skriv til Kors på halsen. Telefonen (800 333 21) er gratis å ringe og er åpen kl 14-22 alle hverdager hele året. Nettstedet Kors på halsen er «åpen» hele døgnet. Her kan du skrive en mail eller innlegg på forum, slik at andre unge kan gi deg støtte og råd hvis de har opplevd noe liknende.