Temasider /  På nett og mobil / Mobbing på nett og mobil
Dekorbilde grønn strek

Mobbing på nett og mobil

Digital mobbing er ekstra ille fordi man kan bli plaget og forfulgt av mobbere som er et helt annet sted.


Mobbing på nett og mobil blir ofte kalt digital mobbing. Det er ikke noe forskjell på dette og på annen mobbing. Begge deler er helt uakseptabelt.

Trusler og sårende meldinger

De fleste blir glade for å få tekstmeldinger på mobilen. Men for noen kan det å få en melding være forferdelig. Flere og flere unge opplever trusler eller mobbing på nett eller mobil. Denne mobbingen kan ha ganske forskjellig styrke, fra ubehagelige, støtende eller sårende meldinger, til meldinger med veldig truende innhold.

Hva skjer egentlig?

Nettmobbing skjer på forskjellige måter. Mobberne kan for eksempel skrive stygge ting direkte på chat og sosiale medier, eller de kan stjele brukernavn og passord og sende pinlige og ubehagelige meldinger gjennom mobbeofferets identitet. Det hender også at noen oppretter hjemmesider som henger ut og mobber andre, eller gjør dette på forskjellige sosiale medier. I tillegg til å være slemt, er mye av dette helt ulovlig.

Utestengning er også en vanlig form for mobbing. Det kan være veldig sårende om man ikke har noen venner på sosiale nettsteder, aldri får beskjed om det morsomme som skjer, ikke blir tagget på bilder, ikke blir invitert i lukkede grupper på sosiale medier, eller ikke får SMS fra noen.

Si fra!

Hvis du opplever å bli mobbet, enten det er på mobil, nett eller i skolegården, er det viktig at du sier fra til noen som kan hjelpe deg. Det kan være foreldre, lærere eller helsesøster. Gjør det samme hvis du ser at andre blir mobbet. Synes du det er vanskelig å snakke med en voksen i nærheten, kan du ta kontakt med Kors på halsen.

Det er viktig å huske på at alle former for mobbing er totalt uakseptabelt. Tenk derfor gjennom hvordan du oppfører deg og snakker til andre på nett. Det er utrolig lett å glemme at man faktisk snakker med et ekte menneske med tanker og følelser, når du ikke ser dem i øynene.

Mobbefilter

Hvis du har abonnement fra Telenor kan du sette opp et mobbefilter som sperrer for meldinger fra spesielle nummer. Det koster ingenting å installere eller bruke. Les mer om mobbefilteret på Telenor.no.

Med filteret kan du sperre for tekst- eller bildemeldinger fra de numrene du ønsker. Mobbefilteret stopper meldingen fra å nå din mobil. I tillegg får den som har sendt meldingen en advarsel på SMS, som forklarer at han/hun har blitt nektet å sende flere meldinger til din mobil.