Temasider /  Mobbing / Hvorfor begynner noen å mobbe?
Dekorbilde grønn strek

Hvorfor begynner noen å mobbe?

Det er i gjennomsnitt én til to elever i hver skoleklasse i Norge som blir mobbet.


Utseende og klær er ikke alltid grunnen til at noen blir mobbet, det ligger ofte noe annet bak. Men det er ofte lett for mobberne å ta tak i åpenbare ting som utseende når de erter eller mobber noen.

Aldri offerets skyld

Mobbeofrene som har det verst er ofte de som er sjenerte og tilbaketrukne, de som skiller seg ut på en måte eller de som har vanskelig for å sette grenser. Mobberne er gjerne ute etter å teste ut hvor langt de kan gå før mobbeofferet har fått nok.

Tar ofte skylden selv

Ofte legger den som blir mobbet skylden på seg selv. Noen tenker: «Jeg må jo være så dum som de sier? Hvorfor skulle de ellers mobbe meg?» Husk at det er aldri mobbeofferets skyld at mobbingen oppstår.

Også voksne mobber

Mobbing skjer gjerne når folk havner sammen i grupper som de ikke har valgt selv. Det kan for eksempel være i en skoleklasse eller på en arbeidsplass. Det er dessverre slik at også voksne mobber hverandre.

I en gruppe kan det ofte inngås allianser, det vil si at noen slår seg sammen mot noen andre. Noen tar på seg lederrollen og har behov for å ordne gruppen i «de sterke» og «de svake». Av og til kan slike ledertyper stå for mobbingen, mens de andre henger seg på i frykt for selv å bli sett på som en av «de svake». På denne måten skapes en ond sirkel det er vanskelig å komme ut av.

Stopp mobbing!

Hvis bare et par stykker i en klasse våger å støtte den som blir mobbet, blir det vanskeligere for mobberne å fortsette. Dessuten baner det vei for at flere i klassen våger å stå opp mot mobberne. Derfor bør de som utsettes for mobbing støttes av de andre, og oppfordres til sette klare grenser for mobberne.

Husk: Å si fra er ikke å sladre, det er å hjelpe en annen eller seg selv.