Temasider /  Mobbing / Hvordan stoppe mobbingen?
Dekorbilde grønn strek

Hvordan stoppe mobbingen?

Mobbingen skjules ofte for de voksne og kan være vanskelig å oppdage.


Føler seg ikke sett

Det kan være vanskelig for en lærer å følge med i en stor klasse der det er mye bråk, eller i friminuttene der situasjonene ofte er uoversiktlige. Dette kan føre til at den som mobbes føler seg enda mer alene, og kanskje tror at læreren ser mobbingen men ikke griper inn.

Plikt til å gripe inn

Hvis du selv blir mobbet eller vet om andre som blir mobbet, er det viktig å si ifra slik at det kan bli gjort noe med det. Hvis mobbingen foregår på skolen, har lærerne og administrasjonen plikt til å gjøre noe med det. Men da må de også få vite om det.

Alle må stå sammen

Det er viktig å fortelle foreldrene dine om mobbingen, slik at de kan gjøre noe med saken. Medelevene til den som blir mobbet må også tørre å gjøre noe. Det kan være å ta parti med den som mobber og stå imot mobberne, eller å si ifra til en voksen.

Hvem kan du snakke med?

Om det er vanskelig å si fra til læreren eller foreldrene dine, kan du ringe Kors på halsen på telefon 800 33 321. Det er åpent mandag til fredag kl 14-22. Du kan også maile eller chatte om du synes det er lettere enn å snakke. Det kan du godt gjøre når du bare trenger noen å snakke litt med, eller du trenger konkrete råd til hvordan du kan hjelpe deg selv eller en venn som blir mobbet