Temasider /  Korona / Hvordan Koronaviruset smitter

Hvordan Koronaviruset smitter

Lurer du på hvordan man blir smittet av Koronaviruset?


Viruset kommer inn i kroppen vår gjennom øynene våre, nesen eller munnen vår. Her  er det slimhinner som tar opp viruset i kroppen. Vi blir ikke smittet når vi kun har det på hendene, men det er viktig at vi vasker oss ofte slik at vi får fjernet viruset før vi tar oss i øynene eller piller oss i nesa. 
 
Viruset kan ofte bli sittende fast på forskjellige ting, så derfor er det viktig at vi også vasker ting som kan ha vært i kontakt med folk som er syke. Som oftest blir folk smittet ved at de får det på hendene og at de etter det tar seg til ansiktet. 
 
Det er vanskelig å ikke ta seg selv i ansiktet. Det er noe vi gjør automatisk hele dagen, for eksempel når vi er trøtte eller blir overrasket av noe. Noen forskere har funnet ut at vi tar oss i ansiktet opp mot 23 ganger i timen, så hvis vi har smitte på hendene er det fort at viruset kommer inn i øyne, nese eller munnen.