Temasider /  Røde Kors / Hva kan Røde Kors gjøre for deg?
Dekorbilde grønn strek

Hva kan Røde Kors gjøre for deg?

Røde Kors har flere tilbud spesielt rettet mot barn og unge som alle er gratis. Kanskje noe passer for deg?


Leksehjelp

Leksehjelp tilbys i dag til elever på mellom- og ungdomstrinnet og videregående skole. Med leksehjelpstilbudet ønsker Røde Kors å bidra til at elevene kan ta den utdannelsen og de yrkesvalgene de ønsker.

På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer.

Frivillige i Røde Kors kan også hjelpe deg med leksene over internett, og du kan selv velge om dette skal foregå med video og mikrofon, eller bare chat.

Tjenesten er enkel:

  • Gå inn på www.digitalleksehjelp.no
  • Still deg i kø ved å registrere hvilke fag du trenger hjelp med, og hvilken klasse du går i.
  • Når det er din tur får du beskjed om å klikke deg videre til et video-/chatrom.
  • Tjenesten er åpen mandag-torsdag, kl 17-21.

Å få hjelp med leksene er frivillig, men husk at litt ekstra hjelp kan inspirere og bety mye for din egen selvtillit og framtid.

Ferie for alle

Ferie for alle er et tilbud om gratis ferie til barn og barnefamilier som opplever at det er vanskelig å få pengene til å strekke til. Tilbudet kan gi mulighet til å treffe nye mennesker, og man får litt tid til å være sammen som en familie, og ha litt lek og moro. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid, og både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter.

De fleste turene er for familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år, men det er også ferieopphold for ungdommer opp til 18 år. På noen av feriene reiser barn uten følge med foreldre, men det er flest familieopphold, slik at barna får mulighet til å dele ferieopplevelsene med sine nærmeste.

Barnas Røde Kors

Barnas Røde Kors (BARK) er en møteplass for alle barn fra. 1.-7. klasse.

Det finnes rundt 90 BARK-grupper spredt over hele Norge. Gruppene holder på med ulike aktiviteter og man kan blant annet lære om førstehjelp, Røde Kors' verdier og internasjonal forståelse. I BARK skjer de fleste aktivitetene utendørs, og barna lærer hvordan de kan bruke nærmiljøet sitt på en trygg og morsom måte. Aktivitetene har et stort spenn og varierer etter hvor i landet man bor. Det er behovene til barna i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Barna som deltar er med på å påvirke aktivitetstilbudet.

BARK arrangerer også leir. Her kan alle barn, funksjonshemmede, funksjonsfriske, rike eller fattige, være med på aktiviteter innen friluftsliv, førstehjelp, lek og moro!

RØFF

Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) er for deg mellom 13 og 16 år.

Det kan skje ulykker på skolen, hjemme eller når man er på tur og da er det viktig å vite hvordan du kan hjelpe vennene dine, eller familien.

I RØFF er du mye ute, lærer livsviktig førstehjelp, lærer masse om natur og friluftsliv og får sjansen til å møte nye turkamerater. Du bestemmer selv hvilke friluftsaktiviteter du vil holde på med, uansett om det er sommer- eller vinteraktiviteter.

Røde Kors ungdom

Røde Kors ungdom er ungdomsorganisasjonen til Røde Kors. Røde Kors ungdom bekjemper urettferdighet og fremmer forståelse og toleranse. Medlemmene er mellom 13 og 30 år og arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Røde Kors ungdom er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Du kan lese mer om hvilke aktiviteter Røde Kors ungdom jobber med ved å klikke på linken over.

Fellesverk for ungdom

Fellesverkene (ungdomsklubbene) til Røde Kors er et tilbud til ungdom i alderen 13 til 25 år. Her kan man bruke internett, treffe venner, spille spill eller bare gjøre lekser

Andre aktiviteter

Røde Kors har også andre aktiviteter for barn og unge. Besøk nettsiden til ditt lokale Røde Kors distrikt for å finne ut av hvilke aktiviteter som finnes der du bor.