Temasider /  Røde Kors / Hva er Røde Kors?
Dekorbilde grønn strek

Hva er Røde Kors?

Røde Kors er verdens største hjelpeorganisasjon. Målet er å hjelpe de som trenger det uansett hvem de er og hvor de bor.


Røde Kors mener det er viktig å bry seg om andre, og i Norge driver organisasjonen mange forskjellige aktiviteter. Det finnes tilbud for både barn, ungdom, voksne og eldre.

Avhengig av frivillige

Røde Kors arbeider i Norge, og i hele verden. Ved å jobbe som frivillig kan de som vil, hjelpe de som ikke har det så bra. Å være frivillig betyr at man ikke får betalt for den jobber man gjør. Hvis du kjenner noen som er flinke med barn og ungdom, og som kunne passe som frivillig i Røde Kors, gi dem gjerne linken til Frivillighet i Røde Kors.

Røde Kors i Norge

I Norge er Røde Kors bygd opp av 19 distrikter. Det betyr at hvert fylke i Norge er et Røde Kors-distrikt. Aktivitetene har et stort spenn og varierer etter hvor i landet man bor. Det er behovene til barn og unge i hvert enkelt lokalsamfunn som avgjør hva slags aktiviteter som tilbys. Det betyr at Røde Kors jobber litt forskjellig rundt om i landet, mens noen aktiviteter er like i hele Norge. Hjelpekorpset er et eksempel på en sånn aktivitet.

Kors på halsen

Kors på halsen er en del av Norges Røde Kors. Vi er til for alle barn og unge opp til 18 år som trenger noen å prate med. De du møter i Kors på halsen er frivillige i Røde Kors. De er mennesker som ønsker å gi litt av sin tid, for at de som vokser opp i dag skal få det bedre. På Kors på halsen har vi forstått at livet ofte blir litt enklere om du får luftet tankene sine og sagt det som er vanskelig høyt. Og her kan du gjøre det helt trygt, helt gratis og helt anonymt.

Les mer om Kors på halsen.