Temasider /  Sommer og ferietid / Hva er egentlig sommer?

Hva er egentlig sommer?

Sommeren er den beste årstiden for noen, og den verste for andre. Men hva er egentlig sommer?


Full blomst!

Om sommeren er blomstringen og veksten i naturen på sitt sterkeste. For mange som lever av naturen, er sommeren derfor en av de travleste årstidene med mye slit og arbeid. Kanskje må de få inn den første avlingen av korn eller høy, kanskje må de plukke jordbær eller få potetene opp av jorda, eller kanskje må de passe dyra på beite. Men for resten av oss betyr sommeren ofte avslapning, moro og ferie. Hvis man ikke må være med og male hytta eller snekre ny brygge, da!

Sommeren og årstidene

Gjennom året skifter været og sollyset, og begge deler virker inn på natur og lufttemperatur. I vår del av verden deler vi året inn i fire årstider: vinter (desember-februar), vår (mars-mai), sommer (juni-august) og høst (september-november). Sommeren kommer etter våren og før høsten, og er den lyseste og mildeste av årstidene. Om sommeren står sola høyest på himmelen og den gjennomsnittlige dagtemperaturen er høyest.

I tropiske og subtropiske soner (de varme områdene over og under ekvator) er det ikke vanlig å dele året inn i årstider, men heller i regntid og tørketid. Det er fordi nedbøren her har mer å si for endringene i naturen enn temperaturen.

Noen definisjoner og morsomme fakta

  • Astronomisk: Astronomi er læren om universet, planetene og stjernene. Den astronomiske sommeren på den nordlige halvkula, dvs nord for ekvator, regnes fra sommersolverv (21. juni) til høstjevndøgn (23. september). På den sørlige halvkula regnes derimot sommeren fra 21. desember til 21. mars. Det betyr at man i Australia har sommer midt i jule- og nyttårsfeiringa!
  • Astrologisk: Astrologi er ingen vitenskap, men mange mener at planetene, sola og stjernene har innvirkning på oss og personligheten vår. De astrologiske stjernetegnene som tilhører sommeren er krepsen (Cancer) fra 23. juni-22. juli, løven (Leo) fra 23. juli-23. august og jomfruen (Virgo) fra 24. august-22. september.
  • Meteorologisk: Innen meteorologien defineres sommeren gjerne som den perioden da normal døgnmiddeltemperatur for det aktuelle stedet er over 10 grader celsius.
  • Tropenatt: en natt (mellom kl. 20 og 8 neste morgen) hvor lufttemperaturen ikke går under 20 grader celsius.
  • Høysommer: Sommerperioden deles inn i forsommer, høy- eller midtsommer og seinsommer.
  • Indian summer: «indiansk sommer» er når vi får varmt, sommerlig vær på høsten etter at den egentlige sommeren er over.
  • Sørsommer: Den mildeste og lyseste årstida på den sørlige halvkula av jorda opptrer når det er vinter i nord. Denne årstida kan omtales som syd- eller sørsommer til forskjell fra den «egentlige» sommeren hos oss i nord!

Kilde: Wikipedia om sommer

Lurer du på mer? Sjekk ut Wikipedia for å finne ut hva for eksempel midnattssol og mørketid er!