Temasider /  Mobbing / Handlingsplan mot mobbing
Dekorbilde grønn strek

Handlingsplan mot mobbing

Noen skoler har i stor grad klart å bekjempe mobbing. På disse skolene har man brukt en handlingsplan mot mobbing.


Handlingsplan mot mobbing inkluderer både lærere, foreldre og barn, og har vist at det er mulig å redusere mobbing, bare man jobber bestemt og grundig sammen.

Skolen er ansvarlig

Det står i Opplæringsloven at alle elever har rett til å ikke bli mobbet på skolen. Skolen din kan faktisk blir stilt ansvarlig, hvis den ikke gjør noe for å få mobbingen til å forsvinne.

Rett til helse og trygghet

Opplæringslovens kapittel 9a pålegger skolen å arbeide for å sikre at skolemiljøet fremmer elevenes helse og trygghet. I denne loven står det at skolen skal engasjere elevene i planlegging og gjennomføring av tiltak som forbedrer helse, miljø og trygghet, og at elever og foreldre skal være med i dette arbeidet.

Bruk din rett!

Du som opplever å bli mobbet, må si ifra og bruke retten du har. Det kan du for eksempel gjøre ved å skrive et brev til skolen din hvor du forteller om hva som skjer. Er du usikker på hvordan du skal gjøre det eller hva du kan skrive, ta gjerne kontakt med Kors på halsen for å få litt hjelp. Du kan for eksempel ringe oss, spørre og diskutere litt, eller sende et forslag til en tekst på mail. Da vil du få tilbakemeldinger, tips og støtte fra oss. Det aller viktigste er - finn noen som kan støtte deg og ikke finn deg i det!