Temasider /  Identitet / Gutt, jente eller begge deler?
Dekorbilde grønn strek

Gutt, jente eller begge deler?

Når noen ber oss om å beskrive oss selv begynner mange med «Jeg er en jente som…» eller «Jeg er en gutt som …»


Kjønn har en stor betydning for hvem vi er, og hvordan andre ser på oss.

Født sånn eller blitt sånn?

Er dette en del av oss fra fødselen av, eller blir vi påvirket av de fordommene og forventningene vi møter? Svaret er vel: «ja til begge deler». En del egenskaper har vi i oss, andre er et resultat av påvirkning fra samfunnet. Og en del egenskaper kan vi bestemme oss for å øve opp.

Du har kanskje hørt at kvinner er mer omsorgsfulle enn menn, men er det egentlig sant? Og hvor mye er resultat av tradisjoner? Er du automatisk flink til å snekre hvis du er gutt? Eller har du blitt oppmuntret til det mens du var barn, nettopp fordi du er gutt?

Kjønnsroller

Noen ganger kan forventningene om kjønn virke helt feil. Hvis du forventer å møte det samme hver gang du treffer ei jente, vil du nok bli skuffet. Kjønnsroller kan virke trange, og den du er får ikke nødvendigvis plass i det som andre tenker er typisk.

Det viktigste er vel at du liker deg selv uavhengig av kjønn, og at du har folk rundt deg som liker deg sånn som du er. Alle fortjener og trenger å bli møtt og sett sånn som de er, og da er det viktig med romslighet og toleranse.

Sjekk ut mer

På nettsiden sexfordeg.no kan du spille dilemma-spill, delta i debatt, se film, svare på quiz og finne mer informasjon om seksualitet og identitet.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­