Temasider /  Identitet / Forventninger
Dekorbilde grønn strek

Forventninger

Mange opplever at andre - og de selv - har store forventninger til hva de skal gjøre og prestere.


Det er ofte vanskelig å leve opp til både egne og andres forventninger til en selv, kanskje spesielt i forhold til prestasjoner på skolen og på fritiden.

Men hvor kommer disse forventningene fra? Forventes det faktisk av deg at du skal være "best" i alt hele tiden, eller kommer forventningene fra deg selv? Stiller du samme krav og forventninger til andre rundt deg som til deg selv? Hvor bra må du være for å være "bra nok"?

Stressa av skolen...

"Er det meningen at jeg skal bli stresset og deppa av å gå på skolen, og bli redd for å møte flere andre elever, og bli tvunget i meg mat jeg ikke vil ha?" (fra forum i Kors på Halsen)

På skolen skal du være flink, gjøre leksene dine, delta i timen, få gode karakterer på prøver og oppføre deg pent. Skoleresultatene bør ligge på øvre del av karakterskalaen, og du bør vite hva du vil og skal bli her i livet. Helst skal både lærer og foreldre være fornøyde med karakterene dine, men det skal heller ikke være sånn at andre ser ned på deg for å være "flinkis" eller "englebarn". Eller er det ikke akkurat sånn...?

Ofte forsøker man å strekke seg mot toppen fordi man føler at det er det som forventes av andre, og man føler kanskje at andre er mye bedre enn en selv til det meste. Det er veldig vanlig å sammenligne seg selv med de som er litt flinkere, og se bort fra dem man står på lik linje med.

... og fullt opp på fritiden

I tillegg til skole er det ofte forventet at du skal trene et par ganger i uken, være nok sammen med venner, gjøre arbeidsoppgaver hjemme, og kanskje tjene noen penger ved å ha en ekstrajobb. Du skal også spise sunt og riktig, ofte nok, og ikke for mye.

Hvis du driver med en sport, et musikkinstrument eller lignende bør du øve masse slik at du blir kjempegod. Helst skal du bare være flink i det som oppfattes som kult av de andre, og det som de andre driver med.

Bra nok?

"Meg er meg, holder det?" (fra forum på Kors på Halsen)

For veldig mange blir alle disse kravene og forventningene for mye, og de blir stresset og utslitt. Til slutt føler du kanskje at det blir så mye at du ikke klarer noen ting som helst. Da er det viktig å huske på at det er du selv som skal ha det bra i ditt liv. Når føler du deg "bra nok" og at du gjør nok? Hvem skal bestemme når du er bra nok? Du selv, eller andre rundt deg? Er du fornøyd med deg selv når du vet at du har gjort ditt beste? Er det bra nok?

Husk på at det er du som skal være sjefen i ditt liv, og da er det viktig å gjøre ting DU syns er gøy og selv føler du trives med. Da kommer følelsen av mestring i eget liv og selvtilliten vokser.