Temasider /  Eksterne lenker / FN-sambandet
Dekorbilde grønn strek

FN-sambandet

FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde.


FN-sambandet er et uavhengig informasjonssenter med FN og internasjonale spørsmål som arbeidsområde. Målet er å øke kunnskap og skape debatt om disse temaene i Norge.

Noen av punktene som utgjør FNs Barnekonvensjon er skole, fritid og lek, hvile og rett til å si sin mening i alt som angår dem selv. Les mer om Barnekonvensjonen om barns rettigheter hos FN-sambandet.