Temasider /  Psykisk helse / Ensomhet
Dekorbilde grønn strek

Ensomhet

Alle mennesker i alle aldre kan føle seg ensomme i korte eller lengre perioder og oppleve et savn etter sosial kontakt med andre.


Vi mennesker har et grunnleggende behov for å høre til og være en del av et fellesskap. Den motsatte opplevelsen av fellesskap er ensomhet. Ensomhet er å oppleve et savn etter kontakt med andre. Du kan med andre ord være omringet av mennesker, men likevel føle deg ensom hvis du ikke opplever denne kontakten. Ensomhet kan ha mange årsaker, men det er også noe du kan gjøre noe med..

Hvordan oppleves ensomhet?

Ensomhet er en følelse av å være alene, uten kontakt med andre. En opplevelse av å ikke føle seg sett eller forstått, enten fordi det ikke er noen der til å se eller forstå deg eller fordi du ikke opplever at de du har rundt deg som ser eller forstår deg. Ensomhet kan også påvirke hva vi tenker om oss selv. «Det må være noe galt med meg som ikke har noen venner.» «Jeg er sikkert kjedelig å være sammen med, siden ingen inviterer meg med på ting.»

Ensomhet kan føre til skamfølelse. Det kan derfor være veldig vanskelig å fortelle om det til andre, fordi du for eksempel skammer seg over at du ikke føler du har venner eller at du aldri blir invitert med på ting. Ensomhet trenger ikke handle om at du er mye alene. Du kan oppleve ensomhet like sterkt sammen med andre, når ingen forstår deg eller en gang prøver å forstå deg.

Hvorfor er noen ensomme?

Det finnes mange ulike grunner til ensomhet. Noen ganger handler det om situasjonen. Det å bli forlatt eller sviktet fører ofte til at du  kjenner seg ensom. Det kan for eksempel være når en kjæreste har slått opp, en venn eller venninne heller vil være sammen med andre, eller når du mister noen du er glad i fordi de blir syke eller dør.

Andre ganger kan det handle om det som skjer inni deg selv. Spesielt i ungdomstiden går mange gjennom store endringer. Kanskje har venner endret seg eller du har endret deg selv? Kanskje du ikke lenger føler det samme fellesskapet og kontakten med de rundt deg som du hadde tidligere?

Det er ikke nødvendigvis slik at den stille, sjenerte jenta i klassen, hun som aldri blir invitert på fest og ikke har så mange venner, er den som er mest ensom. Det kan være gutten som roper høyest og bestemmer hvem som er kule som er den mest ensomme. Kanskje han ikke har noen ordentlige venner eller trygge voksne han føler han kan snakke med?

Hva kan du gjøre?

Det er vondt og vanskelig å føle seg ensom. Der og da kan det føles som det aldri kan gå over. Kanskje du skammer deg og føler at det er din egen skyld at du ikke har venner? Det kan gjøre at du syns det er vanskelig å fortelle om det til andre. Da kan det være godt å vite at ofte er det å fortelle at du er ensom, til noen du stoler på, det første viktige steget for å komme ut av ensomheten. Det krever mot å fortelle om ensomhet, men hvis du tør å innrømme at du føler seg ensom er det lettere å få hjelp. Og kanskje oppdager du at du ikke er alene om å føle deg ensom?

Andre ting du kan gjøre, er å selv ta initiativ til å finne på noe. Se om du finner noen med samme interesser som deg selv. Eller er det kanskje noe nytt du kunne tenke deg å starte med? Ved å selv være oppmerksom på de du har rundt deg, møte blikk, smile og kanskje gi et kompliment, gir du ikke bare noe til andre, men kan også oppleve at blikket eller smilet blir gjengjeldt.