Temasider /  Fra ekspertene / Ekspertene intervjuer nye frivillige
Dekorbilde grønn strek

Ekspertene intervjuer nye frivillige

Lina (16) er helt ny i Ekspertpanelet. Hun har vært på sin første samling der ungdommene jobbet med intervju av nye frivillige.


Vi begynte med en liten lek for å bli bedre kjent med hverandre som oppvarming. Samlingen denne gangen dreide seg om hvilke konkrete ting de frivillige kan gjøre for å gi de unge som kontakter Kors på halsen en bedre opplevelse. Dette er en del av arbeidet for å forbedre Kors på halsen sitt tilbud til de unge. Det var diskusjoner hvor ekspertene fikk dele sine personlige erfaringer fra deres samtaler med Kors på halsen, ønsker på ting som kunne forbedres, samt ekspertise innenfor ulike områder som de voksne lurte på – slik at de frivillige fikk en bedre forståelse av hva de unge trenger.

Alle bidro entusiastisk og det var gøy å se at alle deltok i diskusjonene. I tillegg fikk de som var med på samlingen muligheten til å være med på intervjuer av de nye frivillige, som hjelp til utplukkingen av de riktige personene som skal være en del av Kors på halsen sitt team fremover.

Ekspertpanelsamling 14-03-2016