Temasider /  Fra ekspertene / Ekspertene gav råd om markedsføring
Dekorbilde grønn strek

Ekspertene gav råd om markedsføring

Jonas (14) er med i Ekspertpanelet. Han og de andre ekspertene har jobbet med hvordan vi kan markedsføre Kors på halsen bedre.


Som alltid, startet vi samlingen med pizza og brus, mens vi snakket sammen med de andre ekspertene og frivillige, noe som er veldig fint for å bli enda bedre kjent med hverandre. Idag skulle desverre to av de voksne ha sin siste samling fordi de skal slutte, men heldigvis var det to nye fantastiske voksne der.


Temaet for kveldens samling var reklame og markedsføring. Kors på Halsen har planer om å lage en stor reklamekampanje til høsten, og trenger hjelp til hvilken type reklame de ønsker. Ekspertpanelet sin oppgave er blant annet å gi Kors på Halsen rådgivning om hvordan de kan bli bedre på å spre tjenesten blant andre ungdom og drive reklame for tjenesten. Vi gjorde ulike oppgaver for å finne ut hvilke medier (Eks. Facebook, radio, TV etc.) og tidspunkt vi foretrekker å se reklame på. Med utgangspunkt i disse oppgavene diskuterte vi etterpå hvilke medier vi ønsker å synligjøre Kors på Halsen i fremtiden. Vi gjorde også en oppgave for å finne ut hva vi forbinder med Kors På Halsen, og hva Kors på Halsen er for oss. Dette var for å finne ut hvilket budskap vi ønsker å sende ut til andre barn og unge gjennom en reklame.


Kort oppsumert var det en veldig spennende og lærerik samling, hvor vi blant annet lærte mye mer om reklame og hvordan drive god markedsføring.