Temasider /  Fra ekspertene / Det var veldig fint å se at vi gjør en forskjell
Dekorbilde grønn strek

Det var veldig fint å se at vi gjør en forskjell

Ingrid har vært med i Ekspertpanelet i et år. Les om hvordan hun hadde på høstens første samling.


På denne ukens samling ble vi kjent med flere nye eksperter. Mye av møtet gikk til å introdusere alle for ekspertpanelet og oppgavene vi har. Vi snakket med de nye om ”kors på halsen utfordringen”, som er at vi tester chat, mail og telefontjenestene og gir tilbakemeldinger. Vi ble mer kjent med hverandre igjennom aktiviteter, blant annet en navnelek for å lære navnene til alle i gruppen. I tillegg konkurrerte vi om å bygge det høyeste tårnet ut av marsmellows og spagetti, som viste seg å være veldig vanskelig! Vi snakket litt om ”reglene” i ekspertpanelet, som går ut på å ha et trygt og godt miljø på samlingene.

De tidligere ekspertene snakket om resultatene av i fjor, og hvordan vi i ekspertpanelet bidro til å forbedre Kors på Halsen; det var veldig fint å se at vi gjør en forskjell. Vi gleder oss til å treffes på neste samling!

Ekspertpanelsamling