Temasider /  Psykisk helse / Depresjon
Dekorbilde grønn strek

Depresjon

Humøret kan variere og selv om du føler deg nedstemt en dag trenger det ikke å bety at du er deprimert.


Det er først når det varer over lengre tid at det er behov for bekymring. Depresjon er en sykdom, som kan påvirke hvordan du føler deg og oppfører deg over tid. Du kan klare å bli frisk selv, men ofte er det mer effektivt å få hjelp fra andre.

Hva er depresjon?

Å være deprimert kjennetegnes av at du føler deg nedstemt, mister interessen for ting du likte før eller har mindre energi. Hvis du er deprimert vil du oppleve at en eller flere av disse symptomene er tilstede det meste av dagen, nesten hver dag, og i mer enn 14 dager.

I tillegg kan du oppleve å ha:

 • Nedsatt konsentrasjonsevne, karakterene på skolen kan plutselig bli dårligere

 • Dårligere hukommelse

 • Lite initiativ

 • Problemer med å ta avgjørelser

 • Slutter å være med venner, trene eller andre aktiviteter du pleier å gjøre

 • Tanker om død og selvmord eller tanker om å skade deg selv

 • Du kan oppleve å ha følelser som:

  • Dårlig selvtillit
  • Skyldfølelse uten grunn, du klandrer deg selv for ting som går galt
  • Likegyldighet
  • Rastløshet
  • Tristhet
  • Irritasjon
 • Du kan oppleve å ha kroppslige kjennetegn som:

  • Kvalme
  • Tap av matlyst eller økt matlyst
  • Søvnproblem, sover dårlig eller mer enn vanlig
  • Orker mindre
  • Vondt i hodet og kroppen generelt

Hvorfor er jeg deprimert?

Depresjon kan komme av spesifikke episoder som tap av noen man er glad i, foreldre som går fra hverandre, mobbing, eller andre opplevelse som du har opplevd som vanskelige. Noen ganger kan det også være vanskelig å vite akkurat hva som gjør at man er deprimert.

Hvordan få hjelp?

Det er lurt å be om hjelp raskt for å forhindre at depresjonen fortsetter eller at man blir mer deprimert. Det er viktig at du forteller det til noen. Det finnes ulike måter å behandle depresjon på men det vanligste er samtaleterapi. For å komme i kontakt med en terapeut kan du snakke med fastlegen din eller helsesøster på skolen.

Mer info om depresjon

www.helsenorge.no gir generell kunnskap om ulike typer sykdommer. Der er også spesifikk informasjon om depresjon hos barn og unge.