Temasider /  Røde Kors / Bli en Røde Kors'er
Dekorbilde grønn strek

Bli en Røde Kors'er

Røde Kors er en organisasjon som er avhengig av hjelp fra frivillige for å kunne utføre sitt viktige humanitære arbeid.


Gjennom alle de frivillige kan Røde Kors bidra til at mennesker som har det vanskelig kan få det bedre.

Bry deg!

Ved å bry seg om andre mennesker tar de frivillige i Røde Kors ansvar og viser omsorg. Dette kan være flere ting, blant annet å ta avstand fra rasisme, vold og diskriminering av svake grupper i samfunnet, ikke godta at andre lider, og være der når noen trenger et medmenneske.

Det er mange måter å vise at man bryr seg. For eksempel går det an å samle inn penger som kan gis til nødhjelp og støtte for mennesker som har vært utsatt for krig, vold eller katastrofer. Du kan lese om aktuelle aksjoner og kampanjer på nettsiden til Røde Kors Ungdom.

Bli medlem!

Hele familier kan støtte Røde Kors, for eksempel ved å bli medlem. Et familiemedlemskap koster kun noen hundre kroner i året. På den måten gir man jevnlig støtte til Røde Kors – og dermed andre mennesker som trenger det.

Engasjer deg!

Hver enkelt kan vise at de bryr seg ved å engasjere seg:

Diskuter og engasjer deg!

En annen måte å vise at man bryr seg, er å sende innlegg til diskusjonsforumet her på Kors på halsen. Her kan man svare og kanskje hjelpe andre unge som har spørsmål eller problemer.