Temasider /  På nett og mobil / Anonymitet og personvern
Dekorbilde grønn strek

Anonymitet og personvern

Behovet for å ha et rom for seg selv, som andre respekterer og ikke bryter seg inn i, varierer fra person til person.


Forskjellige vennegjenger har også ulikt syn på hva som er privat. Vi skal likevel alle kunne føle oss trygge på at ingen andre får vite alt om oss, eller ser alt vi foretar oss.

Aonymitet og falsk identitet

Å være anonym betyr at ingen vet hvem du er. Mange synes det er en fordel ved Internett at man kan være anonym. Du behøver ikke å fortelle hva du heter eller hvor du bor. Noen synes det er lettere å komme i kontakt med andre da.
Om man vil, kan man skape seg en ny identitet, en slags ny person som man er bare på nettet. Da kan man bruke fantasien. Samtidig beskytter man seg selv og har kontrollen. Den samme anonymiteten gjør at det kan være enkelt å lyve. Noen later som de er yngre eller eldre enn det de egentlig er. En mann kan gi seg ut for å være dame og omvendt. Når du har hatt kontakt med noen på nettet lenge, kan du tro at du kjenner ham eller henne veldig godt, men gjør du egentlig det? Hva er for eksempel forskjellen på å møte en ny gutt på nettet og en ny gutt i klassen?

Personopplysningsloven

En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til bare én enkelt person. Det betyr at for eksempel navn, alder, adresse og telefonnummer er personopplysninger hvis de kan knyttes kun til deg. Bilder hvor du kan kjenne igjen personen er også en personopplysning, selv om det ikke står et navn ved bildet.

Personopplysningsloven skal bidra til at opplysninger om deg blir brukt med respekt. Loven beskytter mot at personlige opplysninger om deg blir brukt på en måte som krenker ditt personvern.

Andre har i utgangspunktet ikke lov til å bruke dine personopplysninger uten at du først har gitt tillatelse. Tillatelsen skal være frivillig og gitt aktivt, og du kan når som helst trekke det tilbake. Dette er hovedregelen, men det finnes unntak. For eksempel har staten og kommunen i flere sammenhenger lov til å registrere og bruke personopplysninger uten din godkjenning.

Lagret for bestandig

Husk at alt du eller andre legger ut på nettet, for eksempel på Facebook, bloggen din eller Instagram, nesten er umulig å fjerne. Du må regne med at eierne av ulike nettsamfunn lagrer all informasjon om deg i ubestemt tid, også etter at du har slettet profilen din. Og før du rekker å slette, kan noen ha tatt kopier.

Husk at det blir dannet detaljerte profiler på for eksempel Facebook som sier svært mye om deg, og dine venners interesser og adferd, og ikke minst også relasjonene dere i mellom. Dette er informasjon som kan være svært interessant for kommersielle aktører, "stalkers", kriminelle og andre.

Ikke del passord

Noen deler passordene sine med hverandre for å vise at de er venner og at de kan stole på hverandre. Det bør ikke være en god grunn til å fortelle passordene dine til andre. Passordet er privat, og bør fortsette å være det. Det betyr ikke at du ikke kan stole på vennene dine. Jo flere som kjenner passordet, jo vanskeligere blir det å ha kontroll på hva andre gjør under ditt navn.

 

Opphavsrett og kilde: Du bestemmer om personvern